P7310005

Naše plantáž vánočních stromků byla založena s vědomím, že zde budou pěstovány zdravé a pěkně rostlé stromky. Jsou pro to vytvořeny veškeré přírodní podmínky. Nacházíme se v chráněné oblasti Podbeskydké pahorkatiny, navazující na Moravskoslezské Beskydy. Tato oblast není zatížená imisemi.

Plantáž je v nadmořské výšce 320 - 380 m, patří ke klimatickým regionům - mírně teplý, vlhký, s průměrnými ročními srážkami 700 - 760 mm. Průměrná roční teplota se pohybuje od 7,9° C do 8,7° C s počtem vegetačních dnů 165.

Tyto přírodní podmínky byly využity při výběru pro pěstování jednotlivých dřevin a jejich kultivarů.

P7310009

plants